23

apr

Namera za prodajo napihljive hale za bazen s pripadajočo opremo, po metodi neposredne pogodbe


Javni zavod za šport Mestne občine Koper, na podlagi določil 52. člena v zvezi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – ZSPDSLS-1), O B J A V L J A N A M E R O za prodajo napihljive hale za bazen s pripadajočo opremo, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Duško Madžarović vršilec dožnosti direktorja


Proložene datoteke:


Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
NA VRH