17

jun

Javno naročilo za storitev fizičnega in tehničnega varovanja objektov in površin v upravljanju Javnega zavoda za šport MOK in objekta in površin Osnovne šole Koper


Rok prijave: 2.7.2019 do 09.00 ure Datum objave: 17.6.2019 POVABILO K SODELOVANJU Naročnik, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za "Storitev fizičnega in tehničnega varovanja objektov in površin v upravljanju Javnega zavoda za šport MOK in objekta Osnovne šole Koper". Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10555 najkasneje do 2.7.2019 do 09.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Proložene datoteke:


Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
NA VRH